TRẦN THẠCH CAO

 

 

 

 

 

 

Công trình Tân Á Đại Thành

 

Công trình Hoàng Cầu – Đống Đa

 

 

 

 

Công trình Louis – Đại Mỗ