Nháp bảng Trần Nhựa

Loại trần Vật liệu Đơn giá (tùy theo số lượng m2)
 Dưới 30m2 Từ 30m2 – 100m2 Từ 100 – 200m2 Trên 200m2
Trần nhựa bản 18cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 105,000 100,000 giá tốt
Trần nhựa bản 25cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 25cm dày 4mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 115,000 110,000 giá tốt
Trần nhựa bản 10cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 10cm dày 4mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 260,000 255,000 giá tốt
Ốp tường nhựa bản 18cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 100,000 95,000 giá tốt
Ốp nhựa bản 25cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 25cm dày 4mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 110,000 105,000 giá tốt
Ốp nhựa bản 10cm màu trắng Tấm trần nhựa rộng 10cm dày 4mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan Tấm trần nhựa rộng 18cm dày 6mm, tấm trần nhựa cao cấp được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền Đài Loan thỏa thuận 250,000 245,000 giá tốt
Trần nhựa thả 600×600 Tấm trần thả nhựa kích thước 600×600; dày 8mm; được thi công như trần thả thạch cao; thỏa thuận 190,000 180,000 giá tốt